PF 2021

Přejeme Vám spokojený rok 2021!

Věříme, že se v něm ve zdraví a dobré náladě sejdeme a společně si zazpíváme!

01 verze 1

 

Advent 2020

Advent bývá naším nejaktivnějším obdobím. Letošní rok je jiný, proto nám prosím dovolte pozdravit Vás „pouze“ prostřednictvím mluveného slova a výběrem několika písní z předchozích let.

1. advent, proklik na youtube:

Malý pozdrav k začátku adventu 2020

2. advent, proklik na youtube:

Malý pozdrav všem, druhá adventní neděle 2020

3. advent, proklik na youtube:

Všem pozdravení ke třetí adventní neděli 2020

4. advent, proklik na youtube:

Malé zamyšlení u čtvrté adventní neděle 2020

Život vždy z té lepší strany ber – video klip

Letošní rok sborovému zpěvu příliš nepřál. My zpíváme rádi a rádi našim zpěvem radost i rozdáváme. Pojďte si s námi zazpívat jednu z písní našeho repertoáru – její název je i naše motto.

Život vždy z té lepší strany ber – video klip na youtube

Není v moci člověka konat zázraky a pokud by tak bylo, ztratila by naše životní pouť smysl pro sebemenší snažení. Jsme lidé, chodíme pouští i zahradou, přejme si, aby naše radost byla stejně upřímná jako slzy, abychom nepropadali zoufalství ani klamu pýchy. Abychom v temných chvílích neztráceli naději a vždy se na život dokázali dívat i z té lepší stránky.